Tjänster


Högspänningsinstallationer
  • Totalentreprenad av el-installationer

  • Elinstallationer med A-behörighet, projektering, uppbyggnad, skötsel och justering

  • El-värme med installation .

  • Underhåll och skötsel av el-installationer .


System som vi bygger och underhåller
  • El-nät för industrin

  • Hushålls-el

  • El-installationer

  • Gatubelysning och belysningsmaster

  • Jordningssystem

  • Åskledarsystem
Här kan ni läsa om våra tillstånd och licenser i

Näringslivsregistret


 

 
 
 
 
 
NUUTRI OÜ | TEL +372 52 57 160 | TEL +372 56 571 620 | TEL +46 738 705 126 | info@nuutrielekter.ee